Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací

Legislativní novinky v silniční dopravě

1. 7. 2013

K 1.7.2013 nabývá učinnosti  vydání  novely zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2013 Sb.

V § 87 odst. 3 bylo zrušeno slovo 60; znamená to, že osoby neuvedené v § 87 odst. 1 jsou povinny začít s pravidelnými lékařskými prohlídkami ve věku 65 let. Senátní návrh této úpravy byl dokonce benevolentnější (požadoval prohlídku až ve věku 68 let), poslanci Parlamentu na návrh sněmovního hospodářského výboru snížil tuto hranici na citovaných 65 let. Úprava souvisí se zvyšovaným věkem odchodu do důchodu. Ministr zdravotnictví novou hranici tohoto věku považuje za rozumný kompromis.

Upřesnění u problematiky dopravně psychologického vyšetření při žádosti o vrácení řidičského oprávnění

§ 87 odst. 3 zní:

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna podrobit se osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku:

  • dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
  • soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
  • správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
  • podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

Upřesnění, kdo hradí některé stanovené lékařské prohlídky řidičů

§ 87 odst. 7 zní:

Náklady na dopravně psychologické vyšetření osob uvedených v odst. 1 hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odst. 1. které nejsou v pracovněprávním vztahu a u osob uvedených v odst. 3 hradí náklady na dopravně psychologické vyšetření tyto osoby.

Poznámka: Uvedenou úpravou došlo k odstranění „rozporu“ dřívějšího požadavku předpisu, tj. že náklady na toto vyšetření si hradí řidič sám – dle názoru mnohých mohlo v řadě případů docházet k rozporu se zněním § 101 odst. 6 zákoníku práce (tj. že náklady\ související s BOZP nesmí být přenášena přímo nebo nepřímo na zaměstnance).

Upřesnění problematiky vrácení řidičského oprávnění

V § 102 se doplňuje odst. 6, který zní:

Žadatel musí prokázat zdravotní způsobilost, pokud žádá vrácení řidičského oprávnění, které pozbyl v důsledku:

  • soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
  • správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
  • podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

zdroj: Bezpečnost a hygiena práce