Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací

Odborné poradenství

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

 •  pracovní rizika
 •  kategorizace prací
 •  ergonomie
 •  pracovní úraz od A-Z
 •  odborné prohlídky, revize a kontroly
 •  školení a odborná příprava zaměstnanců
 •  zpracování dokumentace BOZP
 •  osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
 •  jednání se státní správou

Požární ochrany (PO)

 •  školení a odborná příprava zaměstnanců
 •  revize a kontroly
 •  požárně bezpečnostní řešení – projekty (TZPO)
 •  zpracování dokumentace PO
 •  havarijní stavy, požáry
 •  jednání s kontrolními orgány
 •  hasební technika

Environmentální poradenství 

 • nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • odpadové hospodářství, nakládání s obaly
 • vodní hospodářství
 • ochrana ovzduší, klimatického systému země a ozónové vrstvy
 • havarijní připravenost
 • integrované povolení, integrovaný registr znečišťování
 • ekologická újma
   
 • Školení provádíme i formou e-Learningu
 • Dokumentaci zpracováváme v programu CAD
 • Zpracováváme krizový a havarijní plán
 • Dopravní, bezpečnostní značení
 • Tabulky, požárně bezpečnostní značení