Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací

Novela zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

5. 2. 2013

Povinnosti provozovatele

Novela vstoupila v platnost od 19. ledna 2013, která mimo jiné ruší výmluvy na osobu blízkou, provozovatel vozidla musí uvést, kdo v době přestupku vozidlo řídil.

Tyto nové povinnosti jsou vloženy v §125f - §125h:

  • Provozovatel vozidla musí zajistit, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Pokud tak neučiní, spáchá správní delikt, za který by mohl dostat pokutu do výše 10.000,- Kč. Pro určení výše pokuty se použije rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje. Sankce pro provozovatele je bez ztráty bodů.
  • Přestupek řidiče, na který se bude odpovědnost provozovatele vztahovat, bude muset zjistit prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nebo když půjde o přestupek nepovoleného zastavení.
  • Odpovědnost provozovatele je i v případě, když se řidič dopustí přestupku proti pravidlům provozu na pozemních komunikacích a to jen v případě, že porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.
  • Provozovatel vozidla za správní delikt neodpovídá, jestliže v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích bylo odcizeno vozidlo nebo tabulka se státní poznávací značkou anebo pokud byla podána žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

Řidičské oprávnění pro motocykly

Tyto nové povinnosti jsou zapracovány do Hlavy III. §80-§102:

  • Novela dále mimo jiné přináší řidičům s oprávněním skupiny B možnost jezdit na skútrech
    do 125 ccm s automatickou převodovkou bez povinnosti výcviku v autoškole. Toto platí I pro řidiče, kteří získali oprávnění před 19. lednem 2013. V tomto případě doporučuje ministerstvo dopravy kondiční jízdy.
  • Nově platí pravidlo řízení silných motocyklů (nad 35 kW) od 24 let, mimo motoristy, kteří už mají dvouletou zkušenost s řízením slabších strojů, nejdříve však od 20 let věku.

Výměna řidičských průkazů

Tyto změny jsou zapracovány do Hlavy III. §103-§116:

  • Úprava zákona zamezuje, aby občané Evropské unie měli více řidičských průkazů.
  • Řidičské průkazy vydané v období 1. 1. 2001 a 30. 4. 2004 musí být v průběhu roku vyměněny. Pokud výměna nebude provedena, ŘP pozbude platnosti. Více informaci naleznete ZDE.