Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací

Posouzení zdravotní způsobilosti v nouzovém stavu

19. 10. 2020

V návaznosti na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. října 2020 č. 1049 o přijetí krizového opatření došlo k násl. úpravě pracovně-lékařských služeb:

1/ Zdravotní způsobilost osob u nástupu do zaměstnání:
Po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 lze u zaměstnanců vykonávající práci zařazenou v kategorii první nebo druhé, jejichž pracovně právní vztah vznikne od 19. října 2020, nahradit vstupní lékařskou prohlídku čestným prohlášením posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
S výjimkou prací, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 části II vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, mimo body 1, 2, 4, 5 a 13 uvedené přílohy, a u nichž dosud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka, jako na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Čestné prohlášení je platné nejdéle 90 dnů po ukončení nouzového stavu.
Osoby, jejichž pracovněprávní vztah vznikne od 19. 10. 2020 do ukončení nouzového stavu a které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné, na zdravotní průkaz vydávaný podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., lze nahradit zdravotní průkaz čestným prohlášením, které je platné nejdéle do 90 dnů po ukončení nouzového stavu.

2/ Periodicita lékařských prohlídek zaměstnanců:
Periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět.
Po dobu nouzového stavu lze považovat za nadále platné lékařské posudky, jejichž platnost skončí v době trvání tohoto nouzového stavu.
Lékařský posudek je platný nejdéle 90 dnů po ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku zní – osoba je zdravotné způsobilá.
Lékařský posudek je platný nejdéle 30 dnů po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku zní  – osoba je zdravotné způsobilá s podmínkou.

3/ Čestné prohlášení 
Formulář čestného prohlášení je přílohou usnesení vlády ze dne 16. října 2020 č. 1049, lze stahnout zkonvertováno na 1 stranu pro snazší práci.