Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací

Statistické zjišťování o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz se ruší

14. 2. 2012

Z podnětu Ministerstva práce a sociálních věcí dochází od roku 2012 ke zrušení pololetního statistického zjišťování Českého statistického úřadu o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz.

Důvodem tohoto kroku je především snížení administrativní zátěže části zaměstnavatelů, intenzivnější využití administrativních zdrojů dat a údajů z registrů a snížení nákladů na zajištění a zpracování údajů. Pololetní statistické zjišťování (včetně zpracování dat) o pracovní neschopnosti bylo ze strany Českého statistického úřadu dlouhodobě zabezpečováno pro potřeby MPSV prostřednictvím statistického výkazu (tzv. Nem Úr 1-02). Ke zrušení tohoto zjišťování od roku 2012 dochází především v souvislosti s účinností zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který nově umožnil České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ)disponovat příslušnými administrativními údaji v oblasti nemocenského pojištění za všechny organizace (tj. za tzv. malé i velké organizace) a OSVČ. Využití údajů ČSSZ při zajištění statistik pracovní neschopnosti bude v příštím roce znamenat pro zaměstnavatele (výkaz vyplňovalo téměř 25 tis. podniků s 26 a více zaměstnanci) odstranění administrativní zátěže ve výši cca 26,1 mil. Kč.

MPSV zároveň v oblasti statistiky pracovní neschopnosti předpokládá vyšší míru využití dalších alternativních administrativních zdrojů dat a údajů z registrů těchto institucí:

  • Ministerstvo financí – přehled ekonomických výsledků provozu zákonného pojištění
    odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání,
  • Státní úřad inspekce práce – statistika smrtelné pracovní úrazovosti,
  • Státní zdravotní ústav – statistika nemocí z povolání a statistika pracovníků
    vykonávajících rizikovou práci (registr kategorizace prací),
  • Český statistický úřad – statistika nákladů na závodní preventivní péči.

Jiný způsob zabezpečení a zpracování údajů statistiky pracovní neschopnosti (provádí Český statistický úřad, který navíc využívá data ze svého Registru ekonomických subjektů, např. velikost podniku, klasifikace CZ-NACE) bude v roce 2012 znamenat pro MPSV snížení nákladů rezortuna tyto činnosti o více než polovinu (na 368 tis. Kč). V následujících letech budou tyto úspory ještě vyšší. Statistické výstupy budou i nadále zveřejňovány na internetových stránkách Českého statistického úřadu (www.czso.cz).

Zdroj: bozpinfo/Profit