Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací

Nabízené služby

Oblast dokumentace:

 • zajišťování podkladů pro zpracování provozní dokumentace BOZP a PO v rozsahu platné legislativy. Jednání s manažery, fyzické prohlídky pracovišť pro zpracování dokumentace na podmínky daného pracoviště, objektu
 • zpracování a aktualizace provozní dokumentace BOZP a PO v rozsahu požadavků platné legislativy v tištěné a el. podobě
 • zavedení jednotného systému dokumentace pro všechna pracoviště společnosti dle požadavku vedení společnosti
 • kompletace dokumentace, zhotovení grafických částí v programu AutoCAD a Corel, dokumentace k vyvěšení tavena do fólií, příprava k distribuci do šanonů, složek dle jejich obsahu
 • distribuce tištěné dokumentace na pracoviště
 • vyvěšení příslušné dokumentace na příslušná místa pracovišť a objektů
 • vyhotovení průvodních dopisů, zajištění schválení dokumentace na příslušných odborných dozorech měst a krajů dle požadavku legislativy, účast na jednáních za účelem schválení dokumentace
 • zajištění schválení příslušné dokumentace statutárním zástupcem dle požadavku legislativy;
 • zajištění podkladů pro vypracování návrhu zařazení do kategorizace prací, v souladu s platnými předpisy. Jednání s vedoucími pracovišť, fyzické prohlídky pracovišť pro zpracování dokumentace na podmínky daného pracoviště, objektu, studie návodů k použití používaných strojů a zařízení, bezpečnostních a datových listů látek a zboží
 • vypracování návrhu zařazení do kategorizace prací pro jednotlivá pracoviště, projednání s hygienou práce do termínu jejich schválení
 • vypracování dokumentů pro seznámení zaměstnanců s příslušnou kategorií práce
 • zajištění příslušných měření rizikových faktorů, dle požadavků platné legislativy a hygieny práce u akreditovaných firem a zkušeben
 • projednání příslušné dokumentace s kontrolními orgány a orgány ochrany veřejného zdraví za účelem jejich schválení
 • v rámci zajištění podkladů jednání s projekčními firmami
 • vedení veškeré dokumentace BOZP, PO a hygieny práce za společnost
 • vedení veškeré dokumentace z prováděných měření akreditovanými firmami a zkušebnami v oblasti zařazení do kategorizace prací