Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací

Nabízené služby

Oblast kontrolní činnosti:

 • činnosti spojené s přípravou na fyzickou prohlídku – vlastní audit (studie předešlých vlastních zápisů a zápisů kontrolních orgánů)
 • provádění fyzických kontrol, komplexních prověrek – vlastních auditů pracovišť a objektů, včetně vypracování zápisů s uváděním návrhů na opatření a termínů jejich odstranění
 • vedení databáze s audity a jejich hodnocení
 • jednání s dodavatelskými firmami za účelem odstraňování závad
 • příprava provozů a odborná pomoc při přípravě před avizovanou kontrolou státních orgánů za účelem zabránění možných sankcí
 • účast při ohlášených kontrolách státního odborného dozoru a orgánů ochrany veřejného zdraví a odborových orgánů
 • jednání s kontrolními orgány ve věci preventivních a komplexních kontrol – dohoda termínů kontrol, zabránění nebo snížení výše možných sankcí, vyjadřování k protokolům, jejich vyzvedávání, následné skenování a předávání informací o závěrech z kontrol vedení společnosti včetně uvádění návrhů na odstranění případných závad a nedostatků
 • odborná pomoc při odstraňování závad a zjištěných nedostatků a závad. Odborná pomoc při zajištění chybějící dokumentace
 • dohled nad platností termínů pro odstranění závad z kontrol státního odborného dozoru, orgánů ochrany veřejného zdraví a odborových orgánů
 • dohled nad termíny, do kterých musejí být na státní odborný dozor, orgány ochrany veřejného zdraví a odborové orgány zaslány dopisy o odstranění závad nebo žádosti o prodloužení termínů
 • zpracování dopisů nebo žádostí o prodloužení termínů na odstranění závad, rozesílání státnímu odbornému dozoru a orgánům ochrany veřejného zdraví do stanovených termínů pro zabránění možných sankcí
 • vedení veškeré agendy protokolů z kontrol státního odborného dozoru a orgánů ochrany veřejného zdraví
 • provádění kontrol některých druhů požárně bezpečnostních zařízení dle předpisů o PO na pracovištích společnosti, vypracování a dodání protokolů z kontrol na helpdesk s uváděním případných závad a nedostatků s uvedením návrhů na jejich řešení